Monsjeu de Boules

Jeu de boules clinics

Amis

Ook Monsjeus zijn niets zonder hun Amis. Daarom bieden wij de workshops petanque aan in combinatie met aanvullende modules van onze Amis.

Net zoals je eigen vrienden hebben onze Amis ieder hun eigen unieke persoonlijke eigenschappen. Vraag Monsjeu de Boules wat voor soort vrienden jij op jouw event wilt hebben en wij vinden absolutement een match!

Bekijk al onze Amis!