Monsjeu de Boules

Jeu de boules clinics op locatie

Contact

Wilt u een offerte aanvragen of heeft u hier vragen over? Dan kunt u contact opnemen met:

NJBB: 030-2020145 of  Monsjeudeboules@njbb.nl

 

Voor overige vragen kunt u contact opnemen met de Nederlandse Jeu de Boules Bond via:

info@njbb.nl

Afbeeldingsresultaat voor nederlandse jeu de boules bond